hetlokalenet.nl

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Via onderstaande knop kunt u een
nieuw account aanmaken op dit e-learning platform. Dit platform is bedoeld voor het delen en uitwisselen van informatie over de energietransitie en daarmee samenhangende projecten.

Als u al een account heeft, dan kunt u links gewoon daarmee inloggen, en uzelf vanuit het dashboard registreren voor evenementen en/of cursussen waarvoor zelf-inschrijving met een code is ingesteld.
Als u nog niet geregistreerd bent voor een of meer evenementen en/of cursussen, of uw registratie niet lukt, stuur dan uw vraag aan: info@itm.nl .

Let op: bij het aanmaken van een nieuw account ontvangt u een bevestigingsmail. Deze komt nogal eens in uw spambox terecht. Als u de bevestigingsmail niet heeft ontvangen moet u de spambox dus ook even controleren.